Archive | Het ontwerpproces RSS feed for this section

Slag om Dondervoort neemt deel aan GLS Conference / Battle for Dondervoort attending GLS Conference

22 May

Op 13, 14 en 15 juni a.s. vindt de Games Learning and Society Conference 8.0 plaats op de Universiteit van Wisconsin-Madison. Ook Slag om Dondervoort is van de partij en krijgt een plekje in de speciale ‘Educational Game Arcade’. Zie www.glsconference.org voor meer informatie.

On the 13th, 14th and 15th of June the Games Learning and Society Conference 8.0 will take place on the University of Wisconsin-Madison. The Battle for Dondervoort will participate in the special ‘Educational Game Arcade’. More information www.glsconference.org

Gls8_banner

Advertisements

Het team / The design team

30 Jan

Het team dat Slag om Dondervoort heeft gemaakt bestaat uit: Tim Bosje (game design), Femke van Drooge (interaction design en user testing), Arthur Koopmans (art), Milan de Graaf (developer, Universiteit Utrecht), David Weterings (developer, Universiteit Utrecht), Maaike Boersma (research, Universiteit Utrecht), Romain Bakx (films), Marcella van Ieperen (projectmanagement), Thijs Mohlmann (muziek en geluiden), Jennemie Stoelhorst (begeleiding vanuit de opdrachtgever, advies, communicatie), Marinka Copier (advies) en Hanne Marckmann (design begeleiding, advies en diverse teksten).

The design team of the Battle for Dondervoort exists of: Tim Bosje (game design), Femke van Drooge (interaction design and user testing), Arthur Koopmans (art), Milan de Graaf (developer University of Utrecht), David Weterings (developer, University of Utrecht), Maaike Boersma (research, University of Utrecht), Romain Bakx (movies), Marcella van Ieperen (project management), Thijs Mohlmann (music and sound effects), Jennemie Stoelhorst (customer, consultant and communication), Marinka Copier (consultant) and Hanne Marckmann (design counselling, consultant and copy writer).

 

Vesting_game_poster

Mede mogelijk gemaakt door… / Supported by…

13 Jan

Om Slag om Dondervoort te kunnen ontwikkelen hebben we financiele steun gekregen van het Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, het VSBfonds en het SNS Reaalfonds.
We zijn onze geldschieters uiteraard zeer dankbaar; zonder hen was het niet gelukt!

In order to develop the Battle for Dondervoort, we received financial support from the Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, the VSBfonds and the SNS Reaalfonds. We are very grateful for their donations. Without them Dondervoort wouldn’t exist!

Logos_fondsen

How it all began – in een notendop

23 Dec

Het avontuur begon allemaal voorjaar 2010. De Vereniging van Nederlandse Vestingsteden – een samenwerkingsverband tussen historische vestingsteden – wilde graag nieuwe doelgroepen bereiken. Het verhaal, dat de vestingsteden in ons land te vertellen hebben is bijzonder en interessant. Het maakt onderdeel uit van de Nederlandse identiteit.Het historisch bewustzijn van jongeren moest hiervoor toch te prikkelen zijn met tot gevolg dat hun participatie aan cultureel erfgoed gestimuleerd wordt.
Na het opstellen van een startdocument startte onze speurtocht naar het vinden van een een geschikte partij die er eenzelfde visie op nahield om deze niet altijd eenvoudige, maar o zo aantrekkelijke doelgroep te bereiken. De keuze viel op de Hogeschool voor de Kunsten en dan het Research & Developtment programma Design for Playful Impact in het bijzonder. Ons gezamenlijke avontuur ging september 2010 van start. Hoe dit verliep en wat we onderweg allemaal zijn tegengekomen, daarover later meer…