Archive | January, 2012

Startschot Slag om Dondervoort

31 Jan

Vrijdag 30 maart is het zover…

Dan start in Brielle officieel de ‘Slag om Dondervoort’. Havo en vwo-scholen in zeven vestingsteden leveren gedurende het hele jaar estafettegewijs de slag met de Spanjaarden. Eerst virtueel en tot slot fysiek duiken de leerlingen een week lang in de geschiedenis van de eigen vestingstad en beleven de spanning om deze te vrijwaren van de Spaanse overheersing. Je bent van harte welkom!

Meer informatie over de lancering volgt zo spoedig mogelijk!

Dondervoort_spanjaard

Advertisements

Het team / The design team

30 Jan

Het team dat Slag om Dondervoort heeft gemaakt bestaat uit: Tim Bosje (game design), Femke van Drooge (interaction design en user testing), Arthur Koopmans (art), Milan de Graaf (developer, Universiteit Utrecht), David Weterings (developer, Universiteit Utrecht), Maaike Boersma (research, Universiteit Utrecht), Romain Bakx (films), Marcella van Ieperen (projectmanagement), Thijs Mohlmann (muziek en geluiden), Jennemie Stoelhorst (begeleiding vanuit de opdrachtgever, advies, communicatie), Marinka Copier (advies) en Hanne Marckmann (design begeleiding, advies en diverse teksten).

The design team of the Battle for Dondervoort exists of: Tim Bosje (game design), Femke van Drooge (interaction design and user testing), Arthur Koopmans (art), Milan de Graaf (developer University of Utrecht), David Weterings (developer, University of Utrecht), Maaike Boersma (research, University of Utrecht), Romain Bakx (movies), Marcella van Ieperen (project management), Thijs Mohlmann (music and sound effects), Jennemie Stoelhorst (customer, consultant and communication), Marinka Copier (consultant) and Hanne Marckmann (design counselling, consultant and copy writer).

 

Vesting_game_poster

Mede mogelijk gemaakt door… / Supported by…

13 Jan

Om Slag om Dondervoort te kunnen ontwikkelen hebben we financiele steun gekregen van het Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, het VSBfonds en het SNS Reaalfonds.
We zijn onze geldschieters uiteraard zeer dankbaar; zonder hen was het niet gelukt!

In order to develop the Battle for Dondervoort, we received financial support from the Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, the VSBfonds and the SNS Reaalfonds. We are very grateful for their donations. Without them Dondervoort wouldn’t exist!

Logos_fondsen

De huizen in Dondervoort

12 Jan

In de game veranderen de leerlingen een week lang in een bewoner van de digitale stad Dondervoort. Ze krijgen een eigen beroep en een eigen huis. Dit huis kunnen ze met verdiend geld mooier en sterker maken. Hoe mooier het huis, hoe meer acites ze in de game krijgen én hoe moeilijker de Spanjaarden schade kunnen aanrichten. Want huizen met een stenen gevel vliegen nu eenmaal minder snel in de fik wanneer een Spaanse kanonskogel onverhoopts toch over de wallen komt. 

Dondervoort_huizen