Archive | December, 2011

How it all began – in een notendop

23 Dec

Het avontuur begon allemaal voorjaar 2010. De Vereniging van Nederlandse Vestingsteden – een samenwerkingsverband tussen historische vestingsteden – wilde graag nieuwe doelgroepen bereiken. Het verhaal, dat de vestingsteden in ons land te vertellen hebben is bijzonder en interessant. Het maakt onderdeel uit van de Nederlandse identiteit.Het historisch bewustzijn van jongeren moest hiervoor toch te prikkelen zijn met tot gevolg dat hun participatie aan cultureel erfgoed gestimuleerd wordt.
Na het opstellen van een startdocument startte onze speurtocht naar het vinden van een een geschikte partij die er eenzelfde visie op nahield om deze niet altijd eenvoudige, maar o zo aantrekkelijke doelgroep te bereiken. De keuze viel op de Hogeschool voor de Kunsten en dan het Research & Developtment programma Design for Playful Impact in het bijzonder. Ons gezamenlijke avontuur ging september 2010 van start. Hoe dit verliep en wat we onderweg allemaal zijn tegengekomen, daarover later meer…

Advertisements